Sản phẩm nấm

 

Nấm sò Nấm mỡ Đồng Giao
Nấm mỡ thái lát đóng hộp Nấm mỡ cả quả đóng hộp