Vùng nguyên liệu

 

Vùng nguyên liệu trong Công ty

 

Hiện nay chúng tôi đã phát triển thêm nhiều vùng nguyên liệu không chỉ tại địa bàn của công ty chúng tôi còn phát triển thêm nhiều tỉnh thành phía Bắc.

 

Dứa Queen Victoria 500ha Măng 200ha

 

Dứa Cayen xuất khẩu 3000 ha Vải 500 ha

 

Ngô rau 500 ha , Ngô ngot 500 ha Lạc tiên

 

Măng bát độ Cà chua