Giỏ hàng

Giới thiệu

Tiền thân là nông trường quân đội do cán bộ chiến sĩ miền Nam và chiến sĩ Điện Biên sau giải phóng về tập kết, xây dựng.