Giỏ hàng

Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐂 Đ𝐔̛𝐀 𝐓𝐀̂𝐘 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐕𝐔̀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 𝐍𝐎̂𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍

𝐃𝐎𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐒𝐎̛𝐍 𝐋𝐀 | Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐂 Đ𝐔̛𝐀 𝐓𝐀̂𝐘 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐕𝐔̀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 𝐍𝐎̂𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍 

Trung tâm Chế biến rau, quả Doveco Sơn La chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/05/2023. Trung tâm đi vào hoạt động kỳ vọng sẽ có đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. DOVECO mong muốn tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, liên kết chặt chẽ với các HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân để triển khai các dự án liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, cho đến chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu; đảm bảo phát triển các vùng nguyên liệu ổn định cho nhà máy, thực hiện công tác thu mua nông sản, liên kết sản xuất một cách phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa, bền vững giữa doanh nghiệp với các HTX và người dân.

Định hướng chiến lược đưa Tây Bắc trở thành trọng điểm xuất khẩu nông sản.

Bên cạnh đó, Công ty còn có được sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình từ Tỉnh Sơn La, cam kết sẽ đồng hành cùng Công ty, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu an toàn, bền vững, đảm bảo cung ứng nguyên liệu cho nhà máy, kết nối xây dựng chuỗi, cung ứng nguyên liệu gắn với chế biến của các hộ dân, HTX, doanh nghiệp và nhà máy. Đây được xem là một đòn bẩy vô cùng thuận lợi và vinh hạnh cho DOVECO tiếp tục phát triển trên hành trình 𝐌𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐎 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐈 Đ𝐄̣𝐏 𝐇𝐎̛𝐍!

Tham khảo bài viết: