Giỏ hàng

𝐃𝐎𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐱 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐂𝐇𝐎̛̣ 𝐆𝐔𝐋𝐅𝐎𝐎𝐃 𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈

𝐃𝐎𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐱 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐂𝐇𝐎̛̣ 𝐆𝐔𝐋𝐅𝐎𝐎𝐃 𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 

Hội chợ Gulfood Dubai 2023 là hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới, diễn ra từ ngày 20/02-24/02/2023 tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Quốc tế Dubai, TP.Du bai - UAE.Đây là một sự kiện đặc biệt kỉ niệm dấu mốc lần thứ 28 của 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐆𝐮𝐥𝐟𝐨𝐨𝐝 diễn ra thành công tốt đẹp. 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐆𝐮𝐥𝐟𝐨𝐨𝐝 𝐃𝐮𝐛𝐚𝐢 lần này sẽ hướng đến cái nhìn hoàn toàn mới về cách thức hoạt động của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống sau thời kỳ đại dịch, những cơ hội mới và tiềm năng mới đối với ngành thực phẩm thế giới.

Tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2023, được xem là cơ hội lớn cho DOVECO gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm đặc thù của Công ty đến bạn bè quốc tế, gia tăng cơ hội hợp tác quốc tế trong ngành thực phẩm. Bên cạnh đó, DOVECO còn xem đây là cơ hội để giao lưu và tìm hiểu những công nghệ mới, sản phẩm mới có tính chất lượng cao trong ngành sản xuất thực phẩm.
--------------------------------------------------
Tự hào đơn vị xuất khẩu nông sản tới hơn 50 Quốc gia.
𝐃𝐎𝐕𝐄𝐂𝐎 - 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐎 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐈 Đ𝐄̣𝐏 𝐇𝐎̛𝐍
--------------------------------------------------
CTCP THỰC PHẨM XK ĐỒNG GIAO - DOVECO